Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Lærerik og hyggelig studietur til København 19.-21. mars.

13 NHVère fra  Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Tema for studieturen;  Hverdagsrehabilitering, tilbud til unge rusmisbrukere, boliger for psykisk utviklingshemmede, omsorgstjenester i «sunnhetshus» og ny kommunestruktur.