Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Fylkesledersamling 14. februar 2014

NHVs hovedstyre og fylkesledere var samlet i Oslo  14. februar, en inspirerende og hyggelig samling. 

Torild Lende Fjermestad tar permisjon fra ledervervet

Torild Lende Fjermestad starter i ny jobb som kommunalsjef i Klepp kommune 01.01.14, og har i den forbindelse søkt og fått innvilget et halvt års permisjon som leder av NHV.  I hennes permisjon vil Kari Skive Stuvøy  fungere som  leder, og Kristian Hausken rykker opp som 1 vara og møter fast i hovedstyret.

Spennende fagdag i Bergen 28. november 2012

Norsk Helse-og Velferdsforum (NHV) avd. Hordaland inviterer i samarbeid med KS Hordaland, brukerorganisasjoner, ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten, politikere og andre interesserte til en av høstens viktigste konferanser

Møte Hovedstyret og fylkesledere 13. september

Hovedstyret og fylkesledere i NHV  var samlet til møte  i Oslo 13.09.12 . En inspirerende og hyggelig  samling  med drøfting av mange  aktuelle saker for NHV – se referater her Anne Sanden fra konsulentfirmaet AAF holdt et inspirerende foredrag om Fag- og ledernettverk – hva er viktig for å lykkes. Se hennes foredrag her.