Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

NHV handlingsprogram 2012-2015

NHV’s satsningsområder ble vedtatt på landsmøte på Hamar i 2011. Hovedstyret og fylkeslagene har samarbeidet om å utarbeide et handlingsprogram med mål, strategier og tiltak innenfor hvert av satsningsområdene.