Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Handlingsprogram

Handlingsprogram 2016-2019

Satsingsområdene til NHV ble vedtatt på Landskonferansen i Ålesund juni 2015. Hovedstyret har sammen med Fylkeslederne laget strategier og tiltak for den kommende perioden.

Handlingsprogrammet for NHV 2016-2019 finner du her

 

Handlingsprogrammet 2012-2015

NHV’s satsningsområder ble vedtatt på landsmøte på Hamar i 2011. Hovedstyret og fylkeslagene har samarbeidet om å utarbeide et handlingsprogram med mål, strategier og tiltak innenfor hvert av satsningsområdene. Handlingsprogrammet skal være styrende for aktiviteten i NHV’organisasjon i de nærmeste åra.

Handlingsprogrammet for NHV 2012 – 2015 finner du her.