Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

NHV-Nytt

Norsk Helse og Velferdsforum har tidligere gitt ut  medlemstidskrift NHV-nytt.

Tidsskriftet var forbeholdt medlemmer av Norsk Helse og Velferdsforum, og ble sendt direkte til den adresse det enkelte medlem hadde oppgitt. I tillegg ble det også distribuert til  Kommunenes Sentralforbund, landets fylkesmannsembeder, og relevante departement og direktorater.

 

Tidsskriftet inneholdt artikler og bilder om aktuelle saker som berørte våre medlemmer, landets helse- og sosialpolitikk, prosjekter som ble jobbet med  rundt i norske kommuner, aktuelle saker fra departementene og direktoratet, og nyheter og aktivitet i fylkeslagene. Artikkelforfatterne var våre medlemmer, samarbeidspartnere i KS, departementer og direktorater, og av og til også helse- og sosialpolitikere.

 

Med den nye nettsiden vår går vi inn i en elektronisk tid,- og interessante artikler og bilder vil heretter komme på denne siden. NVH setter pris på bidrag til nettsiden,- vennligst send stoff du vil ha ut til webredaktør Reidunn Øglænd.

 

Under finner du foreløpig noen av de gamle NHV-nytt magasinene.

NHV-nytt nr 2/2014
NHV-nytt nr 1/2014 
NHV-nytt nr 2/2013

NHV-nytt nr 1/2013
NHV-nytt nr 2/2012
NHV-nytt nr 1/2012

NHV-nytt nr 2/2011
NHV-nytt nr 1/2011
NHV-nytt nr 3/2010