Nettverk for ledere og rådgivere i helse- velferds- og omsorgstjenester
«Et nettverk som teller»

Europeisk samarbeid

European Social Network
European Social Network (ESN) er et uavhengig nettverk for helse-, velferds- og sosialtjenestene i Europa. Medlemsorganisasjonene er nøkkel leverandører av sosial omsorg og arbeider med eller tett på helse-, velferds- og sosialtjenester, aktivisering og utdanning, og samarbeider med offentlige tjenester, frivillige organisasjoner og private aktører. ESN er en non-profit organisasjon.
ESN består nå av 60 organisasjoner fra 25 land. Av disse 60 er det 19 organisasjoner som har plass i styret. Dette er organisasjoner som dekker et helt land, eller er så store at de kan sies å representere store selvstendige regioner.
ESN-styret møtes to ganger pr år, ett styremøte vinter, og årsmøte i forbindelse med ESN-konferansen om sommeren.
Les mer på ESNs egen hjemmeside www.esn-eu.org

ESN Nytt desember 2015